سرامیک مسعود طرح کلارنس کرم روشن 60*30 درجه 1

طرح: سنگ