مشتریان گرامی می توانند شکایات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق راه های ارتباطی با ما درمیان بگذارند.

لازم به ذکر است که شکایات مربوط به محصولات شرکت کاشی میبد، کاشی پاسارگاد آباده، صدیق سرام آباده و کاشی آبان مورد پذیرش نمی باشد.

هم چنین شکایات تنها برای محصولات درجه 1، درجه 2، گرید A  و برای 20 متر اول بررسی و پیگیری می شود.

کلیه شکایات در خصوص کیفیت کالای خریداری شده (یکسان بودن کد رنگ، تاب دار بودن، طیف رنگ و یا اختلاف سایز) تا قبل از نصب قابل قبول بوده و در غیر این صورت مسئولیت به عهده خریدار است.

شماره و فرم شکایات، انتقادات و پیشنهادات

0910-021-7013 آقای زارع

031-5522-0560 واحد پشتیبانی